Verzorgende IG (MBO niveau 3)

Senioren Respons is een thuiszorgorganisatie die op zoek is naar enthousiaste medewerkers die ons helpen onze zelfstandige senioren zo aangenaam mogelijk thuis te laten wonen.


De mensen die je helpt zijn vaak senioren, maar je kunt ook zieken, mensen met beperkingen (gehandicapten) of andere hulpbehoevenden helpen. Af en toe tijd maken voor een praatje is wel zo gezellig en bovendien belangrijk voor het verlenen van goede hulp.

Je verricht je werkzaamheden zelfstandig. Heb je vragen, dan kun je altijd terugvallen op je collega’s bij Senioren Respons. Bijzonderheden en knelpunten geef je door aan leidinggevenden.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Verzorgende taken (aan- en uitkleden, uiterlijke verzorging, mondverzorging)
  • Wondverzorging
  • Geven van injecties
  • Medicatie uitreiken en toedienen
  • Bloeddruk meten
  • Sondevoeding toedienen
  • Katheter inbrengen
  • Observatie
  • Begeleiding bij het omgaan met ziekte en behandeling

Het uitgangspunt bij je werkzaamheden is steeds dat de cliënt zoveel mogelijk taken zelf blijft uitvoeren. Daarin stimuleer je de mensen voor wie je zorgt zoveel mogelijk. Stuur je reactie naar info@seniorenrespons.nl